Hello Visitor
IE-net JobportaalMy account  
Job offer
Ingenieur Projectgrindwinning/Water - Provincie Limburg
Creation: 14/02/2020
Address
BE - 3001
Heverlee
Function
08.1 - Engineering and Technique
Function level
Business sector
Engineering
Education level
EQF Level 7 - Master
Languages
Dutch
Contract type
01 - Long term
Final date of submission of applications
09/03/2020
Poolstok
Company
Belgium
Infrastructure and Services
Description

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2020-03-09


Ben jij een ingenieur met knowhow van bouwkunde? Ben je bovendien goed op de hoogte van watersystemen? En ben je thuis in thema's als klimaat, ecologie of het openruimtebeleid? Dan is de job van ingenieur Projectgrindwinning/Water iets voor jou!


Functie-inhoud


Het Projectgrindwinningscomité heeft als taak het opvolgen van maatschappelijke projecten van groot openbaar belang waarvan de realisatie gepaard gaat met grindwinning. Deze taak strekt zich uit van het initiëren van projecten (het formuleren van projectvoorstellen) tot de opvolging van de uitvoering op het terrein (voortgangsbewaking van de projectgrindwinning en van de uitvoering van goedgekeurde projecten en toezicht op de herinrichting na de projectgrindwinning).


Als een gedreven ingenieur met knowhow van bouwkunde ondersteun je hierbij het Projectgrindwinningscomité. • Je zorgt voor de voorbereiding en opvolging van beslissingen van het Projectgrindwinningscomité.

 • Je volgt nauwgezet de uitvoering op van goedgekeurde projecten en bewaakt de voortgang ervan.

 • Je houdt toezicht op de herinrichting na de projectgrindwinning.


Daarnaast werk je (halftijds) als ingenieur op de afdeling Water en Domeinen en beoordeelt er rioleringsdossiers zowel technisch als hun impact op het watersysteem. Je geeft ontwerpers, architecten en gemeenten deskundig wateradvies met speciale aandacht voor afkoppeling en buffering van hemelwater. Je volgt er waterbouwkundige projecten op van ontwerp tot realisatie en je trekt regelmatig de laarzen aan om terreinkennis op te bouwen. Je bent communicatief en ruimdenkend en hebt interesse in thema’s zoals klimaat, ecologie, openruimtebeleid.


Meer informatie over de activiteiten van de afdeling Water en Domeinen kun je nalezen op deze website 


Functievereisten


Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot niveau A, master in de industriële wetenschappen/industrieel ingenieur of gelijkgesteld.


In de functiebeschrijving ingenieur Projectgrindwinning/Water vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.


Aanbod • Voltijds contract voor onbepaalde duur, contractueel

 • Brutomaandloon: minimum 3.107,98 euro en maximum 5.149,15 euro

 • Flexibele werktijdregeling (7 tot 19 u.)

 • Interessante verlofregeling  (35 vakantiedagen)

 • Aantrekkelijke pensioenregeling

 • Maaltijdcheques

 • Gratis hospitalisatieverzekering

 • Stimulansen voor duurzaam woon-werkverkeer

 • Dynamisch team

 • Multidisciplinaire werkomgeving

 • Opleidingsmogelijkheden

 • Tal van andere troeven, o.a. Bokrijkabonnement, … 


Hoe solliciteren?


Stuur je sollicitatiebrief uiterlijk 9 maart, samen met een uitgebreid cv en een kopie van je diploma, naar de provincie Limburg: • per e-mail: vacatures@limburg.be  

 • per post: Directie HRM, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.


Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. 


Voor informatie over de selectieprocedure, de arbeidsvoorwaarden, … kun je terecht bij Rebecca Huysmans, bestuurssecretaris Directie HRM, rebecca.huysmans@limburg.be, tel. 011 23 78 37.


Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Ben Simons, ben.simons@limburg.be.


Praktische informatie
Situering


De provinciale administratie doet voor de provincie wat de ambtenaren van de gemeentelijke, Vlaamse of federale overheid voor de gemeente, Vlaanderen of België doen.


Zonder zijn administratie zou het provinciebestuur machteloos zijn. De administratie zorgt er immers voor dat het beleid van de provincieraad vorm krijgt en dat de besluiten van de deputatie in de praktijk worden uitgevoerd.


Momenteel telt het ambtenaren ongeveer 850 personeelsleden, waarvan ongeveer er ongeveer 460 werkzaam zijn in het Provinciehuis.


Standplaats


Afdeling Water en Domeinen – Directie Omgeving, Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt


Algemene toelatingsvoorwaarden • Je toont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert.

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

 • Je bent medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 


Selectieprocedure


De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen: • een geïntegreerde proef

 • een mondelinge proef.


Je moet minstens 50 % behalen op de schriftelijke proef en minstens 50 % op de mondelinge proef. In totaliteit moet je 60 % behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie en om opgenomen te worden in de wervingsreserve.


Wervingsreserve


Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan. Dit betekent dat als je geschikt wordt bevonden, je opgenomen wordt in de wervingsreserve. Deze is geldig voor minimaal 2 jaar en kan verlengd worden tot maximaal 4 jaar. 


Ontdek je job bij de provincie Limburg!


Wil je samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te woord? Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg? Dan is werken bij de provincie Limburg of één van haar instellingen zeker iets voor jou.


We selecteren op basis van competenties. We maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.